Lubelski Wegel „BOGDANKA”

Dla w/w inwestora SEPARATOR wykonał kilka projektów, a także realizował elementy inwestycji „pod klucz” bezpośrednio dla LW Bogdanka, oraz jako podwykonawca dla takich firm jak Polimex S.A., Mostostal Warszawa S.A., PPH Transsystem S.A.

 

       

 

Separator wykonał i zrealizował kilka projektów dla klienta LW Bogdanka, jako wykonawca lub podwykonawca.

 

Następujace zadania zostały wykonane:

 
Wykonanie projektu koncepcyjnego rozbudowy ZPMW do wydajności 2400t/h wraz z odstawą urobku z #2.1 pola Stefanów do Bogdanki.
 
   
Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy stacji przesypowej 32.2 i odstawy kamienia z obiektu #1.2.
   
Dokumentacja projektowa budowy dróg nowych i przebudowy istniejących w rejonie punktów załadunkowych węgla oraz utwardzenie placów załadunkowych i odwodnienia składowiska węgla w LW Bogdanka.
 
   
Odstawa urobku z Szybu 2.1 w polu Stefanów do ZPMW w polu Bogdanka oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją.
   
Wykonanie dokumentacji projektowej „Rozbudowy i docelowego zagospodarowania składowiska odpadów górniczych w Bogdance.
   
Projekt koncepcyjny wraz z kosztorysami rozbudowy składowiska węgla handlowego w LW Bogdanka SA.
   
Dostawa przenośnika urządzenie 207.07 + projekt wykonawczy dla LW Bogdanka SA (Gen. realizator PPH TRANSSYSTEM SA; Łańcut). Zakres prac: projekt, dostawa, nadzór nad montażem, uruchomienie i rozruch długiego przenośnika taśmowego magistrali transportowej urobku z Szybu 2.1 w polu Stefanów do Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla w polu Bogdanka. Przenośnik posiada następujące parametry:
 
 
 
 
szerokość taśmy B=1600 mm
całkowita długość 2574 m
wydajność 1800 Mg/h
moc napędów 2×315 kW
sterowanie przemiennikami częstotliwości i PLC
   
Wykonanie kompleksowych projektów wykonawczych wielobranżowych wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót dla Rozbudowy ZPMW (Gen. realizator: MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.) włącznie z nadzorem autorskim.
 
   
Dostawa i montaż maszyn i urządzeń systemu załadunku wagonów na bocznicy kolejowej w LW Bogdanka.
 
 
 
POWRÓT DO PROJEKTÓW
 
 
 
 
Dane Kontaktowe
 
Separator Sp. z o.o.
ul. T.Boya Żeleńskiego 105
40-750 Katowice
tel. +48 (32) 705 5700
fax. +48 (32) 705 5701
 
email
biuro@bpseparator.com.pl
 
Dane Firmowe
 
NIP: 631-00-23-263
REGON: 272072069
KRS: 0000019743
Kapitał Zakładowy: 6 650 500 PLN

 
 
 
Strona Główna  /  Projekty  /  O Nas  /  Referencje  /  Kontakt
2019 SEPARATOR