RODO

 
 
KONTRAHENCI:

Informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji SEPARATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 105, REGON: 272072069, NIP: 6310023263, KRS: 0000019743.
2. W przypadku jakichkolwiek pytań w zakresie przetwarzania danych osobowych zachęcamy do kontaktu poprzez adres mailowy: odo@famak.com.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w związku z zarządzaniem, planowaniem i organizacją pracy, ochroną własności Administratora.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa oraz czasu wymaganego do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty świadczące usługi IT oraz inne podmioty upoważnione na podstawie odrębnych przepisów prawa.
7. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania umowy. W związku z tym w przypadku ich niepodania uniemożliwi to jej wykonanie.
9. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.PRACOWNICY KONTRAHENTA:

Informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji SEPARATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 105, REGON: 272072069, NIP: 6310023263, KRS: 0000019743.
2. W przypadku jakichkolwiek pytań w zakresie przetwarzania danych osobowych zachęcamy do kontaktu poprzez adres mailowy: odo@famak.com.pl oraz pisemnie na adres naszej siedziby.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu weryfikacji tożsamości osób upoważnionych przez Strony do wymiany informacji, dokonywania uzgodnień w imieniu Stron i podejmowania innych czynności wskazanych w umowie przy użyciu przekazanych adresów e-mail, numerów telefonów poszczególnych pracowników/współpracowników co wynika z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora i jest niezbędne do realizacji umowy, której stroną jest Państwa pracodawca/zleceniodawca; art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
5. Przedmiotowe dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa oraz czasu wymaganego do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty świadczące usługi ochrony, podmioty świadczące usługi IT oraz inne podmioty upoważnione na podstawie odrębnych przepisów prawa.
7. Macie Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
8. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w procesie zakupowym oraz/lub zawarcia i realizacji umowy lub zamówienia.
9. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   
   
 
 
 
 
 
Dane Kontaktowe
 
Separator Sp. z o.o.
ul. T.Boya Żeleńskiego 105
40-750 Katowice
tel. +48 (32) 705 5700
fax. +48 (32) 705 5701
 
email
biuro@bpseparator.com.pl
 
Dane Firmowe
 
NIP: 631-00-23-263
REGON: 272072069
KRS: 0000019743
Kapitał Zakładowy: 6 650 500 PLN

 
 
 
Strona Główna  /  Kontakt   /   Polityka prywatności  /  RODO
2021 SEPARATOR