Mo-BRUK S.A.; Wałbrzych

Budowa Zakładu Odzysku Węgla z Odpadów Poflotacyjnych w Wałbrzychu przy ul. Moniuszki w systemie pod klucz.

 

       

 

Celem inwestycji jest rekultywacja osadnika centralnego i hałdy zlokalizowanego w Wałbrzychu. Rekultywacja techniczna i biologiczna jest połączona z eksploatacją osadników i hałdy, polegającą na ponownym wzbogaceniu odpadów mułu węglowego jako produktu
energetycznego i nadanie temu terenowi charakteru parkowo-leśnego oraz rekreacyjno-sportowego.

Rekultywacja osadnika wypełnionego obecnie mułem odpadowym z procesu flotacji, polega na całkowitym wybraniu tego mułu, odseparowaniu z niego części palnych i ponownym ulokowaniu odpadu w osadniku, na przemian z kamieniem z przylegającej do osadnika hałdy. Wypełnienie osadnika kamieniem i mułem oczyszczonym z części palnych, stworzy odpowiednią podbudowę pod rekultywację biologiczną.

W ramach rekultywacji biologicznej cały teren będzie pokryty warstwą humusu, posadzone zostaną drzewa i krzewy, wybudowane ścieżki spacerowe i przełajowe.

 
 
 
POWRÓT DO PROJEKTÓW
 
 
 
 
Dane Kontaktowe
 
Separator Sp. z o.o.
ul. T.Boya Żeleńskiego 105
40-750 Katowice
tel. +48 (32) 705 5700
fax. +48 (32) 705 5701
 
email
biuro@bpseparator.com.pl
 
Dane Firmowe
 
NIP: 631-00-23-263
REGON: 272072069
KRS: 0000019743
Kapitał Zakładowy: 6 650 500 PLN

 
 
 
Strona Główna  /  Projekty  /  O Nas  /  Referencje  /  Kontakt
2019 SEPARATOR