NWR KARBONIA Dębieńsko

Dokumentacja projektowa dla potrzeb budowy ZPMW przy Kopalni Dębieńsko 1 w Czerwionce Leszczynach.

       

 

Firma nasza wykonała:

Projekt koncepcyjny
Projekt podstawowy budowy ZPMW
Oszacowanie nakładów inwestycyjnych i kosztów eksploatacji
Raport oddziaływania projektowanego ZPMW na środowisko
Wniosek o wydanie Decyzji Środowiskowej
 
 

W ramach wykonanych projektów i opracowań:

wykonano projekt koncepcyjny w zakresie technologii wzbogacania węgla
opracowano plan zagospodarowania terenu i rozmieszczenia obiektów budowlanych oraz instalacji pomocniczych,
  niezbędnych do realizacji zatwierdzonej technologii
określono kubaturę i zaprojektowano podstawowe rozwiązania konstrukcyjne obiektów budowlanych
rozmieszczono maszyny i urządzenia w poszczególnych obiektach budowlanych, zgodnie z układem technologicznym
wykonano projekt systemu transportu pomiędzy obiektami i urządzeniami
zaprojektowano system magazynowania węgla surowego i węgla handlowego
zaprojektowano system załadunku produktów handlowych do wagonów kolejowych
wykonano projekt odstawy kamienia na obiekt unieszkodliwiana odpadów górniczych
 
 

Zakład Przeróbki Mechanicznej Węgla „DĘBIEŃSKO 1”
będzie produkował głownie wysokiej jakości węgiel koksowy i w niewielkiej ilości węgiel energetyczny.

 
 
 
POWRÓT DO PROJEKTÓW
 
 
 
 
Dane Kontaktowe
 
Separator Sp. z o.o.
ul. T.Boya Żeleńskiego 105
40-750 Katowice
tel. +48 (32) 705 5700
fax. +48 (32) 705 5701
 
email
biuro@bpseparator.com.pl
 
Dane Firmowe
 
NIP: 631-00-23-263
REGON: 272072069
KRS: 0000019743
Kapitał Zakładowy: 6 650 500 PLN

 
 
 
Strona Główna  /  Projekty  /  O Nas  /  Referencje  /  Kontakt
2019 SEPARATOR