Zakład Górniczo-Energetyczny - Sobieski Jaworzno III

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji ZPMW

 

       

 

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa modernizacji ZPMW w zakresie stacji przygotowania i płuczki ziarnowej dla wydajności 1000 t/h z dostosowaniem ciągów technologicznych do produkcji wymaganych asortymentów, łącznie z projektami wykonawczymi wielobranżowymi.

 
Opracowana Koncepcja Programowo-Przestrzenna miała na celu rozbudowę istniejącego Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla i Stacji Przygotowania do przyjęcia węgla surowego w ilości 1000 t/h z dostosowaniem ciągów technologicznych do produkcji wymaganych sortymentów w ZGE SOBIESKI JAWORZNO III.
 
Generalnym założeniem rozbudowy było maksymalne wykorzystanie rezerw w wydajności poszczególnych, pracujących węzłów technologicznych i budowa nowych, wynikających z przyjęcia zwiększonego wydobycia. Powyższe założenie pozwoliło uzyskać maksymalnie krótki cykl realizacji rozbudowy istniejących i budowy nowych obiektów przy minimalnych nakładach inwestycyjnych.
 
Realizacja inwestycji przewidywała utrzymanie, bez żadnych zakłóceń, ruchu Zakładu.
 
 
 
POWRÓT DO PROJEKTÓW
 
 
 
 
Dane Kontaktowe
 
Separator Sp. z o.o.
ul. T.Boya Żeleńskiego 105
40-750 Katowice
tel. +48 (32) 705 5700
fax. +48 (32) 705 5701
 
email
biuro@bpseparator.com.pl
 
Dane Firmowe
 
NIP: 631-00-23-263
REGON: 272072069
KRS: 0000019743
Kapitał Zakładowy: 6 650 500 PLN

 
 
 
Strona Główna  /  Projekty  /  O Nas  /  Referencje  /  Kontakt
2019 SEPARATOR